DEMOnstrarea unui studiu pentru Coordonare şi Performare a biomonitorizării umane la nivel european

Faza postanalitica

  • Confidenţialitatea rezultatelor personale va fi garantată prin respectarea ISO 9001 implementat la nivelul CMS.
  • Toate rezultatele agregate vor fi puse la dispoziţia publicului, cu condiţia ca să nu se poată face nicio legătură cu datele personale.


În etapa de diseminare a rezultatelor, acestea vor fi predate participanţilor la studiu la alegere, publicului general şi factorilor de decizie politică.

După finalizarea activităţii în teren şi a analizelor chimice, participanţii vor primi o scrisoare în care sunt informaţi despre rezultatele lor individuale şi modul în care sunt evaluate. CMS a utilizat deja scrisori cu rezultate în studii de mediu efectuate în trecut. Prin urmare, CMS are experienţă în verbalizarea semnificaţiilor şi posibilelor incertitudini unor astfel de rezultate. În cazul în care valorile unui participant nu se încadrează într-un interval acceptabil, se poate recomanda o vizită la centrul nostru şi la medicul curant.

Rezultatele colective vor fi publicate pe site-ul web al studiului, atât la nivel naţional (www.democophes.ehc.ro, capitolul REZULTATE), cât şi al UE (www.eu-hbm.info).

La finalizarea studiului, este planificat un comunicat de presă care să facă publicitate rezultatelor activităţii în cadrul DEMOCOPHES.

România va organiza un simpozion pentru a face publice rezultatele. Comunicarea cu factorii de decizie politică şi cu publicul se va realiza la nivel naţional şi al UE, în mod coordonat dar care va permite transmiterea mesajelor specifice naţionale în conformitate cu caracteristicile şi preocupările fiecărei ţări.

Publicarea în revistele de specialitate şi la reuniuni ştiinţifice va respecta strategia COPHES. În plus, articolele vor fi pregătite pentru revistele europene cu acces liber – utilizând la maximum pilotul Comisiei pentru acces liber care vizează articolele din revistele ştiinţifice de specialitate rezultate din cercetarea finanţată de UE.