DEMOnstrarea unui studiu pentru Coordonare şi Performare a biomonitorizării umane la nivel european

Intrebari frecvente

Ce este COPHES?

Studiul DEMOCOPHES România este finanțat parțial din fonduri UE, în cadrul programului LIFE +. Restul este finanţat din fonduri private, şi anume, de Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj-Napoca.

Cine finanţează studiul DEMOCOPHES în România?

Studiul DEMOCOPHES România este finanțat parțial din fonduri UE, în cadrul programului LIFE +. Restul este finanţat din fonduri private, şi anume, de Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj-Napoca.

Cum se poate retrage participantul din studiu, daca doreşte?

Participanții pot decide în orice moment să se retragă din studiu.
Rezultatele acestui studiu vor fi cu atât mai valoroase, cu cât se retrag mai puţini participanţi. De aceea, echipa care lucreză în studiu, spera că participanții vor fi lămuriţi la toate întrebările şi problemele privind participarea lor la studiu, înainte de a lua decizia de a se retrage.
În cazul în care un participant dorește să se retragă din studiu, poate lua legatura cu echipa care se ocupă de studiu prin telefon sau e-mail și işi poate retrage acordul.

Cum vor fi păstrate confidențiale informațiile despre participanți?

Informaţiile furnizate de către participanți în interviul pentru completarea chestionarului va fi păstrată strict confidențial de către echipa de management al proiectului iar probele de urină și păr vor fi stocate într-o biobancă. Niciun rezultat din acest studiu nu va furniza informații care să poată identifica mama sau copilul.

De ce trebuie să semneze un formular de consimțământ?

Din moment ce în acest studiu s-au recoltat probe de urină și de păr de la participanți și ele vor fi păstrate-le într-un biobancă, toți participanții au semnat o declarație de consimțământ, în cunoștință de cauză. Mama și tata (sau după caz custodele) și-a dat acordul, în numele copilului lor.
Prin semnarea unui formular de consimțământ, participanții au confirmat faptul că atât mama, cât și copilul au dorit să participe voluntar la studiu.
Chiar dacă au semnat deja consimţământul menţionat, participanții pot decide ulterior, în orice moment, să se retragă din studiul.

Care sunt beneficiile participării la acest studiu?

Participanții nu au niciun interes personal în participarea la studiu.
Informațiile obţinute din analiza probelor de păr şi urină, precum și cele furnizeate în chestionare, ne vor da informaţii noi despre expunerea copiilor la substanțele chimice studiate, în viața de zi cu zi. Informaţiile astfel obţinute vor fi folosite pentru a face recomandări pentru a se elabora, în viitor, noi politici și legi care să ferească populația de influențele dăunătoare sănătăţii produse de factori din mediu.

Ce se întâmplă după participarea la studiu?

Dacă participanții la studiu doresc, ei pot primi rezultatele complete ale studiului, atunci când toate probele au fost analizate în laboratoare, precum și răspunsurile la chestionar au fost evaluate statistic. Ei vor primi o scrisoare în care descriu rezultatele analizelor şi se explică semnificaţia lor, atât cât se cunoaşte până la ora actuală.
Toate probele de urină și păr vor fi stocate într-o biobancă timp de 10 ani și este posibil ca ele să fie folosite în alte studii viitoare ăn care se va cerceta influenţa factorilor de mediu asupra sănătății publice.

De ce măsurăm aceste substanţe chimice?

DEMOCOPHES va analiza biomarkeri pentru mercur, cadmiu, ftalații precum și pentru fumul de tutun din mediul ambiant, în păr uman și urină. Aceste substanțe chimice au fost alese pentru că este important să înțelegem cât de mult suntem expuși la aceste substanțe chimice în viața noastră de zi cu zi. Informațiile ne pot ajuta să înțelegem modele de expunere și, dacă este necesar, cum să reducem expunerea.
  • Cotinina – după ce nicotina a fost inhalată cu fumul de țigară ea este metabolizată în cotinină. Nivelurile de cotinină în urină sunt un marker pentru cât de mult a fost expus cineva la fumul de ţigară (tutun în general).
  • Mercurul este un metal natural şi a fost/este folosit în cantități mici în plombele dentare, în becurile care economisesc energia și a fost în trecut utilizat în termometre. Mercurul este, de asemenea, un contaminant acumulat în fructele de mare şi peşti (mai ales oceanici).
  • Cadmiul este un metal natural, care este folosit în baterii și în unele vopsele. Cadmiul poate fi găsit ca un contaminant în unele moluște și în fumul de țigară.
  • Ftalații sunt un grup de compuși utilizate pe scară largă în fabricarea materialelor plastice. Din această cauza utilizării lor pe scară largă suntem expuși la mulţi ftalați.

Ce este biomonitorizarea umană?

Oamenii sunt expuși la multe produse chimice naturale și sintetice în fiecare zi. Biomonitorizarea este "evaluarea expunerii umane la produse chimice din mediu analizând produse biologice (de exemplu, sânge, urină sau păr)". Aceste informații oferă o imagine a cantităţii unui produs chimic absorbit în organism. Expunerea la astfel de chimicale nu duce în mod necesar la probleme de sănătate, dar este important să înțelegem modul în care oamenii sunt expuși și în ce măsură.
Studiile de biomonitorizare umană sunt, de asemenea, utile pentru a evalua politicile de sănătate și a măsurilor legislative dezvoltate şi aplicate pentru a reduce poluarea. Un exemplu este cel al introducerii benzinei fără plumb consecutiv existenţei de dovezi științifice au arătat că plumbul a cauzat efecte adverse asupra sistemului nervos în curs de dezvoltare. Consecință a acestei măsuri a fost un declin rapid al nivelului de plumb la populația generală.

Ce este DEMOCOPHES?

DEMOCOPHES este acronimul pentru "Demonstrarea unui studiu care să coordoneze și să efectueze biomonitorizarea umană la scară europeană". DEMOCOPHES își propune să testeze procedurile elaborate de COPHES pentru fezabilitatea unei abordări coerente a biomonitorizării umane (BMU), în Europa. DEMOCOPHES este un proiect finanțat în cadrul LIFE + 2009 (DG Environment - LIFE09 ENV/BE/000410). Consorțiul cuprinde 17 state membre UE și Elveția.
În studiul pilot DEMOCOPHES sunt analizaţi biomarkeri pentru mercur, cadmiu, ftalații precum și pentru fumul de tutun din mediul ambiant, în păr uman și urină. Pentru aceasta se vor colecta probe și date de la 120 de perechi mamă-copil din fiecare țară participantă.

Cum se poate intra in contact dacă am întrebări sau nelămuriri?

Scrieţi-ne la adresa de e-mail: democophes@ehc.ro
sau sunați-ne la numărul de telefon: 0264-432979