DEMOnstrarea unui studiu pentru Coordonare şi Performare a biomonitorizării umane la nivel european

Noutati

Comunicat de presă cu ocazia desfăşurării „Atelierului de informare asupra rezultatelor studiului DEMOCOPHES în România”, 29 noiembrie 2012, Cluj-Napoca

29 noiembrie 2012
Agenda si concluziile atelierului pot fi consultate la sectiunea "Comunicate de presa"
http://democophes.ehc.ro/Comunicare/Diseminare/Comunicate-de-presa.html

DEMOCOPHES întâlnirea finală, 22 octombrie 2012, Larnaca, Cipru

29 octombrie 2012
România a participat la întâlnirea finală organizată pentru prezentarea rezultatelor obţinute la proiectul DEMOCOPHES de către ţările care au format consorţiul şi a rezultatelor integrate la nivel european.
Şedinţa de lucru s-a finalizat cu un comunicat de presă care a sintetizat concluziile proiectului:

Conferinţa “Human Biomonitoring: Linking Environment to Health and Supporting Policy”, 22-25 octombrie 2012, Larnaca, Cipru

29 octombrie 2012
Echipa României a participat la această conferinţa ce a avut loc sub egida Cyprului care se afla la preşidenţia UE. Cu această ocazie s-au prezentat şi dezbătut rezultatele proiectului şi s-au sugerat activităţi necesare a fi derulate de către decidenţii politici pentru ca instrumentul de biomonitorizare umană să facă legătura între controlul expunerii umane la noxe din mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei gereale.

Participare la Conferinţa: Mediul – Cercetare, protecţie şi management, 11-12 noiembrie 2011, Cluj-Napoca

07 noiembrie 2011
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului organizează la Cluj-Napoca în perioada 11-12 noiembrie 2011, Conferinţa „Mediul – Cercetare, protecţie şi management” . Obiectivul acestei conferinţe este de a aduce împreună cercetători care studiază contaminaţii din diverse compartimente ale mediului şi pentru a schimba informaţii obţine din prezentări şi discuţii pe marginea unor lucrări ştiinţifice care au ca teme generale şi specifice ale mediului. La această conferinţă echipa care lucrează în proiectul DEMOCOPHES va prezenta abordarea biomonitorizării umane în ROMÂNIA prin prisma DEMOCOPHES ROMÂNIA.
http://enviro.ubbcluj.ro/evenimente/conf%20enviro%202011.php

Start al activităţilor de teren

15 septembrie 2011
In această săptămână, pe data de 19.09.2011, s-a dat startul la activitatea de teren (în cadrul proiectului DEMOCOPHES ROMÂNIA. Activitatea a început la Şcoala din localitatea Mihai Viteazu. În această etapă activitatea constă în: recrutarea mamelor şi copiilor care vor intra în studiu, planificarea întâlinirilor, recoltarea probelor de păr şi urină şi completarea datelor din chestionare.

KICK-OFF MEETINIG pentru studiul pilot DEMOCOPHES ROMÂNIA, 26 august 2011, Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj-Napoca

08 iulie 2011

Pentru acest eveniment au fost contactaţi factori importanţi de decizie politică, autorităţi naţionale şi locale din România iar membrii comitetului de organizare al NMU au prezentat conducerii acestora proiectele UE COPHES/DEMOCOPHES şi studiul DEMOCOPHES din România. S-au utilizat prospecte publicitare, broşuri de informare, fişe de proprietăţi chimice pentru biomarkerii selectaţi, fişe pentru politicieni şi afişe cu privire la COPHES/DEMOCOPHES

La nivel naţional aceste părţi interesate au fost:
Corina Lupu, PhD, Director general al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), Bucureşti; Corina Rugina, PhD, Director al Direcţiei de Monitorizare (ANPM), Bucureşti; Mihaela Noditi, MD PhD, membru al Consiliului de Coordonare al Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) Bucureşti, specialist sănătatea şi mediului (PDL).

La nivel local (cu influenţă decizională la nivel naţional) – Cluj-Napoca şi judeţul Cluj, unde sunt localizate CMS şi cele două locaţii de prelevare a probelor:
Florian Stamatian MD, PhD, Profesor universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca – Prefectul judeţului Cluj, PDL; Adrian Oros, PhD, Profesor universitar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca – preşedintele organizaţiei Cluj al PNL.

Pe lângă aceştia, alte autorităţi naţionale locale (din domeniile mediu, sănătate, educaţie), comunitatea ştiinţifică, ONG-uri, mas-media, vor participa la Conferinţa Naţională de Demarare a studiului DEMOCOPHES în ROMÂNIA.

Conferinţa va fi urmată de un comunicat de presă.

Conferinţa “Guvernare, inteligenţă şi securitate în secolul XXI”, 27 mai 2011, “Universitatea Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca

23 mai 2011
La data de 27 mai 2011, s-a desfăşurat conferinţa “Guvernare, inteligenţă şi securitate în secolul XXI” la “Universitatea Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, clădirea principală Aula Magna. Organizatorii au fost: UBB, Centrul de Mediu şi Sănătate (EHC), Academia militară din România şi Academia de poliţie din România. Prof. asoc. Dr. Eugen Gurzău – director ştiinţific al CMS, membru al comitetului de organizare a prezidat sesiunea Securitatea ecologică şi a susţinut o prezentare orală despre COPHES/DEMOCOPHES (rezumatul va fi disponibil).