DEMOnstrarea unui studiu pentru Coordonare şi Performare a biomonitorizării umane la nivel european

Obiective

Testeaza ipoteza că biomonitorizarea umană în domeniul mediului şi sănătăţii se poate realiza într-o abordare coerentă şi armonizată în întreaga Europă prin intermediul unor protocoale, strategii şi instrumente ştiinţifice care să garanteze date fiabile şi comparabile şi să conducă la o utilizare mai eficientă a resurselor

Mai exact, acest lucru implică:
 • Dobândirea de cunoştinţe practice privind accesul la populaţiile de studiu, procedurile de recrutare şi ratele de răspuns.
 • Testarea privind instrucţiunile elaborate, protocoalele şi procedurile tehnice pentru munca de teren, chestionarele, analizele chimice, manipularea şi procesarea datelor.
 • Testarea privind instrucţiunile de etică şi câştigarea de experienţă privind normele de etică, în cadrul aspectelor sociale şi juridice ale diferitelor ţări participante.
 • Primirea de informaţii practice privind performanţa generală, evaluarea şi îmbunătăţirea acesteia în unităţile naţionale şi laboratoarele naţionale implicate într-o comparaţie inter-laboratoare.
 • Colectarea datelor de HBM din diferite ţări europene.
 • Obţinerea datelor de bază (valorilor) pentru biomarkerii selectaţi din toate ţările participante.
 • Obţinerea datelor de bază pentru distribuţia biomarkerilor specifici în rândul straturilor/sub-grupurilor de populaţie în studiu definită/selectată din populaţia generală.
 • Testarea privind corelarea valorilor HBM cu indicatorii de mediu şoi sănătate.
 • Evaluarea costurilor aplicării programului HBM, care să includă de preferinţă un concept de îmbunătăţire a organizării eficiente a timpului şi costurilor.
 • Dezvoltarea practicilor şi instrucţiunilor pentru o comunicare eficientă şi sensibilizarea marelui public şi factorilor de decizie politică.
 • Stabilirea protocoalelor pentru transpunerea rezultatelor HBM în recomandări de politică.