DEMOnstrarea unui studiu pentru Coordonare şi Performare a biomonitorizării umane la nivel european

Analiza datelor si interpretare

Studiul pilot DEMOCOPHES pe lângă misiunea de a testa un protocol comun european ce se aplică unui studiu de biomonitorizare umană, are şi misiunea de a stabili valori de referinţă provizorii pentru substanţele analizate (cadmiu, cotinină, metaboliţi ai ftalaţilor în urină; mercur în păr) la femei şi copii din fiecare ţară participantă şi eventual pentru sau pentru toate în comun.

Pentru a face posibil acest lucru laboratoarele participante la studiu din fiecare ţară au fost obligate de a participa la teste de comparare interlaboratoare pentru a respecta un standard înalt al calităţii.

Datele astfel obţinute sunt utile în prima fază pe plan naţional pentru a furniza valori statistice (mediana, media geometrică şi percentila 95) pentru fiecare substanţă în diversele grupe de vârstă, inclusiv ponderea persoanelor cu valori presupuse mari. Apoi se va corela afectarea mamei şi copilului; cu ajutorul datelor obţinute din chestionar se vor identifica sursele de contaminare şi se va încerca corelarea lor cu datele despre poluarea mediului.

Ulterior, pe baza datelor obţinute, se vor calcula valori statistice comune pentru toate ţările europene care au participat la studiu. Deoarece în fiecare ţară se va analiza doar un număr mic de persoane, valorile de referinţă obţinute trebuie interpretate cu grijă. Datele obţinute nu sunt reprezentative pentru ţara respectivă sau pentru Europa.

Până în prezent, în România nu există date referitoare la substanţele amintite la perechi de mamă-copil pentru a putea fi utilizate la compararea cu valori determinate în alte ţări.

În vederea interpretării datelor este important să se consemneze motivele pentru care unele persoane nu doresc să ia parte la studiu.