DEMOnstrarea unui studiu pentru Coordonare şi Performare a biomonitorizării umane la nivel european

Recrutare si prelevare de probe

Proiectul studiului a fost aprobat de Comisia de Etică a CMS şi a fost notificat Autorităţii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

DESIGNUL STUDIULUI


În România, potenţialii participanţi la studiu vor fi aleşi prin intermediul şcolilor.

Selecţia şcolilor s-a efectuat din două localităţi.


Prima localitate reprezintă o localitate cu cel mai scăzut grad de urbanizare (“rurală”): Mihai Viteazu, aproape de Cluj-Napoca, la distanţă de numai aprox.50 km.
Criteriul de selecţie pentru rural a fost mărimea comunităţii: < 5000: Mihai Viteazu, 4382 locuitori – recensământ 2002 (121 locuitori/km2); nu este zonă de locuit pentru navetişti; sunt prezente toate grupurile de statut socio-economic; nu include “zonele periculoase”, conform documentelor APM şi DSP locale.

A doua locaţie reprezintă o localitate cu cel mai înalt grad de urbanizare (“oraş mare”): Cluj-Napoca - oraşul în care este localizat CMS.
Criteriul de selecţie pentru urban a fost tot mărimea comunităţii: > 100000 : Cluj-Napoca, aprox. 380000 locuitori (1872 locuitori/km2); şcolaă în centrul oraşului; sunt prezente toate grupurile de statut socio-economic; nu includ “zonele periculoase”, conform documentelor APM şi DSP locale.

Populaţia ce va fi luată în studiu:

• Copii în vârstă de la 6 la 11 ani şi mamele lor sau mamele lor adoptive;
• Minimum 120 de perechi mamă-copil vor fi recrutate dintr-un oraş mare şi o localitate rurală din toate ţările participante;
• Atât mama cât şi copilul trebuie să locuiască în aceeaşi locuinţă şi să fi locuit în oraşul sau satul respectiv timp de 5 ani sau mai mult. Va participa numai un copil pentru fiecare mamă.

Studiul implică o vizită la domiciliu (durata vizitei: 90 minute), în vederea:
• aplicării unui interviu-chestionar mamei privind datele personale şi condiţiile de trai;
• colectării de mici mostre de urină şi păr de la mamă şi copil.

De asemenea, studiul implică măsurarea nivelelor de cadmiu, ftalaţi şi cotinină în urină precum şi nivelelor de mercur în păr, la copii şi mamele lor

Recoltarea probelor şi completarea chestionarelor se va desfăşura în perioada 15 septembrie -15 decembrie 2011.

Participarea la studiu sau la o parte de studiu este voluntară şi participantul poate să se retragă în orice moment. Consimţământul informat de la participanţi este obligatoriu.

Detalii suplimentare despre studiu şi evoluţia lui se găsesc pe site-ul web al proiectului www.eu-hbm.info  sau poate fi solicitat la eu-hbm@bipro.de